Subsidie

Sim-subsidie


De Sim-subsidie werd voorheen Brim-subsidie genoemd. Het is een financiële ondersteuning voor het in stand houden van rijksmonumenten. Ook het reguliere onderhoud van groene rijksmonumenten of groene delen van rijksmonumenten is subsidiabel. Rijksmonumentale stadsparken, vestingwerken, buitenplaatsen, landgoederen, begraafplaatsen en tuinen komen in aanmerking voor Sim-subsidie. De instandhoudingssubsidie kan worden toegekend aan verschillende typen eigenaren: particulieren, bedrijven, zorginstellingen, gemeenten, kerkgenootschappen, stichtingen, verenigingen, enzovoort. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed regelt de uitvoering van de Sim-subsidie aanvragen en toekenningen.

Om het beschikbare budget voor groene monumenten zo eerlijk mogelijk te verdelen, is met name het in stand houden van de hoofdstructuren en kernwaarden subsidiabel. In de praktijk is de Sim-subsidie beschikbaar voor het gewone onderhoud van paden, lanen, grasvelden, historische vormsnoei, waterpartijen, heesters, solitaire bomen en parkbosranden. De Sim-subsidie bedraagt 60% van de aangevraagde subsidiabele onderhoudskosten. Uiteraard is het aanvragen en toekennen van Sim-subsidie is aan allerlei regels gebonden. Deze veranderen regelmatig en zijn te uitgebreid om hier te vermelden.

Heeft u vragen over Sim-subsidie voor uw groene rijksmonument of wilt u Sim-subsidie aanvragen voor uw groene erfgoed? Neem gerust contact op via 06 2009 9890 of per e-mail.

Mariska de Boer van Groen Erfgoed Nu was vanaf het begin bij de ‘groene Brim’ betrokken en heeft sinds 2010 ruim honderd Sim-aanvragen met succes verzorgd.

Restauratiesubsidie

Het rijk en de provincies bekostigen samen de financiële ondersteuning van restauratieprojecten van rijksmonumenten. De verdeling van de subsidies, procedures en regels verschillen per provincie. Meestal is een goede planvorming en verantwoording van keuzes nodig.
Heeft u vragen over restauratiesubsidies in uw provincie? Neem gerust contact op via 06 2009 9890 of per e-mail.
Zeerust