Onderzoek en waardebepaling

Landgoed Maarsbergen

Ecoduct N226 Maarsbergen

Hoe kunnen de corridors van een ecoduct verantwoord ingepast worden in een waardevol historisch landschap?

Groen Erfgoed Nu en de ecoloog Herman van den Bijtel hebben onderzocht, hoe zowel de ecologische als de cultuurhistorische waarden van het landschap versterkt kunnen worden.

De onderzoeksresultaten hebben geresulteerd in een aantal adviezen en voorstellen voor maatregelen, waarvan zowel de ecologie als de cultuurhistorie van het landschap baat kunnen hebben.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht.
In samenwerking met Evelien de Mey, EDM Tuin en Landschap en Herman van den Bijtel

Park Brakkenstein in Nijmegen

De aanleg van park Brakkenstein begon als een sterrenbos in een weids gebied. De rechte paden werden lanen en binnen deze lanen ontstond geleidelijk een park in de landschapsstijl. De omgeving veranderde rigoureuzer door de bouw van de campus van de Radboud Universiteit, sportcomplexen en woonwijken. Park Brakkenstein wordt intensief gebruikt door wandelaars en voor evenementen. Dit leidde tot aanpassingen en slijtage van park Brakkenstein.

Groen Erfgoed Nu heeft een beheerplan voor park Brakkenstein gemaakt, zodat het parkbeheer gerichter uitgevoerd kon worden. Door de ontvangen Sim-subsidie kon het parkbeheer geïntensiveerd worden. Vervolgens moest een herstelplan gemaakt worden, om park Brakkenstein toekomstbestendig te maken en te verfraaien. Groen Erfgoed Nu heeft de gemeente Nijmegen geholpen bij het aanvragen van restauratiesubsidie, zodat Groen Erfgoed Nu het tuinhistorisch onderzoek uit konden voeren. Momenteel leggen de gemeente Nijmegen en EDM tuin en landschap de laatste hand aan het herstelplan voor park Brakkenstein.

Opdrachtgever: gemeente Nijmegen
In samenwerking met Evelien de Mey, EDM Tuin en Landschap

Landgoed Brakkenstein
Rengerspark

Rengerspark en oude begraafplaats in Leeuwarden

Het Rengerspark, de oude algemene begraafplaats en de Joodse begraafplaats vormen samen een groene oase in de stad Leeuwarden. In 1826 werd de door Lucas Roodbaard ontworpen de algemene begraafplaats aangelegd met fraaie niervormige grafvelden, omringd door bomen. De begraafplaats was voor zowel begraven als wandelen bedoeld. Honderd jaar later was Hendrik Copijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van het naastgelegen Rengerspark. Het werd een park met bijzondere bomen, hoogteverschillen, een vijver en prachtige doorzichten.

Het beheer van het Rengerspark en de begraafplaatsen kon geïntensiveerd worden met behulp van Sim-subsidie. Hiervoor stelde Groen Erfgoed Nu de aanvraagdocumenten op. Vervolgens zijn de gemeente Leeuwarden en Groen Erfgoed Nu samen gaan werken aan beheerplannen, zodat het parkbeheer doelgerichter uitgevoerd kan worden. Daarnaast zorgen de beheerplannen voor een geleidelijk herstel van zowel de algemene begraafplaats als het Rengerspark.

Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden

Oldengaerde

Oldengaerde is een havezate bij Dwingeloo, een parel in het Drentse landschap. Oldengaerde is sinds 2014 eigendom van Het Drentse Landschap.
Groen Erfgoed Nu onderzocht de tuinhistorie en stelde een waardebepaling op. Het tuinhistorisch onderzoek ondersteunt de planvorming en het beheer van Oldengaerde.
In een aanvullend traject werd in samenspraak met de beheerders besproken hoe het park van Oldengaerde op een cultuurhistorisch verantwoorde manier beheerd kan worden.

Opdrachtgever: Het Drentse Landschap
Bron foto: Drents Archief

Oldengaerde

Zwaanwijck

Monumentale bomen, decoratieve gebouwen en mooie slingerende waterpartijen herinneren ons aan een rijk gedecoreerde buitenplaats.
Groen Erfgoed Nu inventariseerde de historische beplanting en maakte samen met Copijn Tuin- & Landschapsarchitecten een boombeplantingsplan.
Het opstellen van de aanvraagdocumenten voor Brim-subsidie resulteerde in een financiële ondersteuning voor het parkonderhoud.

Opdrachtgever: Copijn Tuin- en landschapsarchitecten
Bron foto: Huisarchief Zwaanwijck

Zwaanwijck
Hydepark

Landgoed Hydepark

Hendrik Copijn ontwierp en verzorgde 135 jaar geleden de aanleg van Landgoed Hydepark in Doorn. De Protestantse Kerk Nederland geeft het landgoed een nieuwe impuls door nieuwbouw, herbestemming en herstelwerkzaamheden van het park en de gebouwen.
Het tuinhistorisch onderzoek en de tuinhistorische waardebepaling ondersteunden de planvorming voor het ontwerp en de locatie van een nieuw hoofdgebouw, het herstel en het beheer van het park.
De tuinhistorie van de oranjerie werd gedetailleerd in beeld gebracht, zodat deze deeltuin haar verfijnde schoonheid terug kan krijgen.
De tuinhistorische onderzoeken werden uitgevoerd als erfgoedspecialist bij, en onderaannemer van, Copijn Tuin- & Landschapsarchitecten.

De provincie Utrecht en de Protestantse Kerk Nederland waren de opdrachtgevers.

Kloostertuin Bronkhorst

De Kloostertuin Bronckhorst is een onderdeel van het rijksmonumentale kloostercomplex Bronckhorst in Velp (NB), ook wel het Alfonsusklooster genoemd. In 1990 verlieten de Redemptoristinnen het besloten klooster. Het is bijzonder dat alle soorten tuinelementen van een contemplatieve kloosterorde nog aanwezig zijn: devotionele objecten, nutstuinen en recreatiemogelijkheden.Kasteelklooster Bronckhorst B.V. zoekt mogelijkheden om het kloostercomplex te behouden en te exploiteren.
Groen Erfgoed Nu verrichtte het tuinhistorisch onderzoek en de tuinhistorische waardebepaling. Het onderzoek ondersteunt de besluitvorming tijdens de planvorming. Samen met een landschapsarchitect is in de kloostertuin gezocht naar bouwlocaties, waarbij de tuinhistorische waarden van de kloostertuin zo veel mogelijk behouden blijven.
Vervolgens heeft Groen Erfgoed Nu de aanvraagdocumenten opgesteld voor Sim-subsdidie. Deze subsidie is toegekend.

Het tuinhistorisch onderzoek en de waardebepaling werden uitgevoerd in opdracht van Kasteelklooster Bronckhorst BV.
Voor de zoektocht naar een bouwvlak werd samengewerkt met Copijn Tuin- & Landschapsarchitecten.

bronckhorst

Beheer

Slot Jaarsveld

Huis te Jaarsveld

Huis te Jaarsveld in het dorp Jaarsveld heeft een lange geschiedenis, die zich nog steeds weerspiegelt in de structuren van het park. Het park moest gerestaureerd worden en aangepast worden aan het nieuwe gebruik. Daarbij was het van belang dat de gelaagdheid van de geschiedenis zichtbaarder werd.

Voor de restauratie en herinrichting van het park van Huis te Jaarsveld is restauratiesubsidie toegekend van het Parelfonds van de Provincie Utrecht. Groen Erfgoed Nu heeft hiervoor de parkinspectie verricht en de aanvraag voor de restauratiesubsidie gecoördineerd. Het herstelontwerp voor het park is gemaakt door Stichting In Arcadië en Limes Landschapsadvies. Groen Erfgoed Nu had hierbij een adviserende en ondersteunende functie.

Het oudste deel van Huis te Jaarsveld, het archeologische kasteelterrein, wordt onderhouden met behulp van Sim-subsidie. Daarvoor heeft Groen Erfgoed Nu de aanvraagdocumenten opgesteld. Groen Erfgoed Nu ondersteunt de eigenaar bij het beheer van het park van Huis te Jaarsveld door middel van advies en het uitvoeren van hovenierswerkzaamheden.

Website: Huis te Jaarsveld
Bron aquarel: Koninklijke bibliotheek

Landgoed Maarsbergen

Landgoed Maarsbergen heeft prachtige lanen, open gebieden en solitaire bomen. Met respect voor de voorouders wordt het landgoed voorbereid op de toekomst met volgende generaties.
Groen Erfgoed Nu voert met name specialistisch beheer uit, zoals de snoei van leifruit, sierlijke hoogstamfruitbomen en laanbomen.
Samen met de familie, een landschapsontwerper en de beheerders wordt naar mooie en praktische oplossingen gezocht om met beheer de historische structuren van het landgoed te versterken.

De eigenaresse:
‘Mariska is historisch zeer goed onderlegd, heeft gevoel voor structuren en vormen en kan dit combineren met praktisch inzicht en beheer.
Zij heeft de ontwikkelingen, zowel op het gebied van onderhoud als herstel binnen het park van het landgoed de afgelopen jaren een grote stimulans gegeven.’

Opdrachtgever: Landgoed Maarsbergen BV
Samenwerking met:
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
Bron foto: Het Utrechts Archief

Landgoed Maarsbergen

Park Brakkenstein in Nijmegen

De aanleg van park Brakkenstein begon als een sterrenbos in een weids gebied. De rechte paden werden lanen en binnen deze lanen ontstond geleidelijk een park in de landschapsstijl. De omgeving veranderde rigoureuzer door de bouw van de campus van de Radboud Universiteit, sportcomplexen en woonwijken. Park Brakkenstein wordt intensief gebruikt door wandelaars en voor evenementen. Dit leidde tot aanpassingen en slijtage van park Brakkenstein.

Groen Erfgoed Nu heeft een beheerplan voor park Brakkenstein gemaakt, zodat het parkbeheer gerichter uitgevoerd kon worden. Door de ontvangen Sim-subsidie kon het parkbeheer geïntensiveerd worden. Vervolgens moest een herstelplan gemaakt worden, om park Brakkenstein toekomstbestendig te maken en te verfraaien. Groen Erfgoed Nu heeft de gemeente Nijmegen geholpen bij het aanvragen van restauratiesubsidie, zodat Groen Erfgoed Nu het tuinhistorisch onderzoek uit konden voeren. Momenteel leggen de gemeente Nijmegen en EDM tuin en landschap de laatste hand aan het herstelplan voor park Brakkenstein.

Opdrachtgever: gemeente Nijmegen
In samenwerking met Evelien de Mey, EDM Tuin en Landschap

Landgoed Brakkenstein
Landgoed Rhijnestein

Landgoed Rhijnestein

Weinig landgoederen hebben zo’n rijke historische gelaagdheid als Landgoed Rhijnestein in Cothen. Het landgoed heeft nog haar middeleeuwse grachten en prachtige solitaire bomen. Langs de Kromme Rijn ligt een ruim 100 jaar oude boulevard met vorm gesnoeide buxussen en een rosarium.

Groen Erfgoed Nu ondersteunt de eigenaren onder andere door snoei van historische parkelementen als buxusvormen, hagen en de berceau.

Werkzaamheden worden vaak uitgevoerd met ondersteuning van cliënten met een verstandelijke beperking van de Bossewaard(Abrona).

Bijzonder was de familiewerkdag, waarop samen met drie generaties keuzes werden gemaakt over het parkbeheer en hard werd gewerkt.

Opdrachtgever: Landgoed Rhijnestein BV
Samenwerking met: De Bossewaard
Bron foto: Het Utrechts Archief

Historische moestuin ‘t Zand

De historische moestuin van voormalig landgoed ’t Zand en later La Forêt in Doorn is een beschutte ontmoetings- en werkplek voor de bewoners van Bartiméus, omwonenden, wandelaars, vrijwilligers en bezoekers. Klanten mogen zelf hun groenten oogsten en in het theehuis zijn versnaperingen verkrijgbaar.

Langs de historische tuinmuren en vrijstaande rekken staat leifruit (appel, peer, pruim, kers enz.). De specialistische snoei van het leifruit wordt uitgevoerd door Groen Erfgoed Nu, samen met de hovenier van Bartiméus.

Samenwerking met: Historische moestuin Doorn

Moestuin Doorn
Moestuin Amelisweerd

Moestuin Nieuw Amelisweerd

De Tuinderij De Volle Grond exploiteert de historische moestuin van Landgoed Nieuw Amelisweerd. Vrijwilligers, cliënten van werk-leertrajecten en medewerkers telen hier groenten, kruiden, bloemen en fruit. De biologische producten worden grotendeels verkocht door middel van groentetas-abonnementen. Ook twee landgoedbedrijven, een biologische bloemisterij en cateraar, zijn afnemer van Tuinderij De Volle Grond.

Groen Erfgoed Nu snoeit het leifruit langs de historische tuinmuur: kiwi’s, vijgen en moderne druiven. Enkele hoge pruimenbomen worden in fases geschikt gemaakt voor het oogsten van pruimen door vrijwilligers en een duurzaam behoud van de pruimenbomen.

Samenwerking met:
 Tuinderij De Volle Grond

Advies

Súdwest-Fryslân

De weidse gemeente Súdwest-Fryslân heeft enkele prachtige groene rijksmonumenten. De rijksmonumentale volksparken van Sneek en Bolsward kregen in 2014 Brim-subsidie toegekend.

In 2016 heeft Groen Erfgoed Nu de aanvraag documenten voor Brim-subsidie opgesteld voor het pittoreske kerkhof bij Skarl en de stadswallen van Sneek en Bolsward.

Tijdens de werkzaamheden voor de Brim-aanvragen komen vragen ter sprake over het beheer en de inrichting van de groene monumenten. Groen Erfgoed Nu denkt met de gemeente mee en geeft advies.

Opdrachtgever:
 Gemeente Súdwest-Fryslân

gemeente Súdwest-Fryslân

Park Brakkenstein in Nijmegen

De aanleg van park Brakkenstein begon als een sterrenbos in een weids gebied. De rechte paden werden lanen en binnen deze lanen ontstond geleidelijk een park in de landschapsstijl. De omgeving veranderde rigoureuzer door de bouw van de campus van de Radboud Universiteit, sportcomplexen en woonwijken. Park Brakkenstein wordt intensief gebruikt door wandelaars en voor evenementen. Dit leidde tot aanpassingen en slijtage van park Brakkenstein.

Groen Erfgoed Nu heeft een beheerplan voor park Brakkenstein gemaakt, zodat het parkbeheer gerichter uitgevoerd kon worden. Door de ontvangen Sim-subsidie kon het parkbeheer geïntensiveerd worden. Vervolgens moest een herstelplan gemaakt worden, om park Brakkenstein toekomstbestendig te maken en te verfraaien. Groen Erfgoed Nu heeft de gemeente Nijmegen geholpen bij het aanvragen van restauratiesubsidie, zodat Groen Erfgoed Nu het tuinhistorisch onderzoek uit konden voeren. Momenteel leggen de gemeente Nijmegen en EDM tuin en landschap de laatste hand aan het herstelplan voor park Brakkenstein.

Opdrachtgever: gemeente Nijmegen
In samenwerking met Evelien de Mey, EDM Tuin en Landschap

Landgoed Brakkenstein
Landgoed Maarsbergen

Ecoduct N226 Maarsbergen

Hoe kunnen de corridors van een ecoduct verantwoord ingepast worden in een waardevol historisch landschap?

Groen Erfgoed Nu en de ecoloog Herman van den Bijtel hebben onderzocht, hoe zowel de ecologische als de cultuurhistorische waarden van het landschap versterkt kunnen worden.

De onderzoeksresultaten hebben geresulteerd in een aantal adviezen en voorstellen voor maatregelen, waarvan zowel de ecologie als de cultuurhistorie van het landschap baat kunnen hebben.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht.
In samenwerking met Evelien de Mey, EDM Tuin en Landschap en Herman van den Bijtel

Slot Jaarsveld

Huis te Jaarsveld

Huis te Jaarsveld in het dorp Jaarsveld heeft een lange geschiedenis, die zich nog steeds weerspiegelt in de structuren van het park. Het park moest gerestaureerd worden en aangepast worden aan het nieuwe gebruik. Daarbij was het van belang dat de gelaagdheid van de geschiedenis zichtbaarder werd.

Voor de restauratie en herinrichting van het park van Huis te Jaarsveld is restauratiesubsidie toegekend van het Parelfonds van de Provincie Utrecht. Groen Erfgoed Nu heeft hiervoor de parkinspectie verricht en de aanvraag voor de restauratiesubsidie gecoördineerd. Het herstelontwerp voor het park is gemaakt door Stichting In Arcadië en Limes Landschapsadvies. Groen Erfgoed Nu had hierbij een adviserende en ondersteunende functie.

Het oudste deel van Huis te Jaarsveld, het archeologische kasteelterrein, wordt onderhouden met behulp van Sim-subsidie. Daarvoor heeft Groen Erfgoed Nu de aanvraagdocumenten opgesteld. Groen Erfgoed Nu ondersteunt de eigenaar bij het beheer van het park van Huis te Jaarsveld door middel van advies en het uitvoeren van hovenierswerkzaamheden.

Website: Huis te Jaarsveld
Bron aquarel: Koninklijke bibliotheek

Rengerspark

Rengerspark en oude begraafplaats in Leeuwarden

Het Rengerspark, de oude algemene begraafplaats en de Joodse begraafplaats vormen samen een groene oase in de stad Leeuwarden. In 1826 werd de door Lucas Roodbaard ontworpen de algemene begraafplaats aangelegd met fraaie niervormige grafvelden, omringd door bomen. De begraafplaats was voor zowel begraven als wandelen bedoeld. Honderd jaar later was Hendrik Copijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van het naastgelegen Rengerspark. Het werd een park met bijzondere bomen, hoogteverschillen, een vijver en prachtige doorzichten.

Het beheer van het Rengerspark en de begraafplaatsen kon geïntensiveerd worden met behulp van Sim-subsidie. Hiervoor stelde Groen Erfgoed Nu de aanvraagdocumenten op. Vervolgens zijn de gemeente Leeuwarden en Groen Erfgoed Nu samen gaan werken aan beheerplannen, zodat het parkbeheer doelgerichter uitgevoerd kan worden. Daarnaast zorgen de beheerplannen voor een geleidelijk herstel van zowel de algemene begraafplaats als het Rengerspark.

Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden

Soestdijk

Paleis Soestdijk

Paleis Soestdijk heeft een koninklijke geschiedenis met prinses Juliana en prins Bernard als laatste bewoners. De huidige eigenaar Made by Holland werkt aan een goede toekomst voor het paleis én het park,

Het reguliere parkbeheer is mogelijk door de ontvangen instandhoudingssubsidie. Groen Erfgoed Nu heeft hiervoor de aanvraagdocumenten opgesteld en geholpen bij het maken van strategische keuzes.

Onlangs is voor het park van Paleis Soestdijk een restauratiesubsidie aangevraagd. Daarvoor bracht Groen Erfgoed Nu de restauratiebehoefte in kaart door middel van een inventarisatie en een kwaliteitsinspectie. Vervolgens hebben collega-bedrijven een restauratieplan voor het park opgesteld.

Opdrachtgever: MeyerBergman Erfgoed Made by Holland Exploitatie B.V.
In samenwerking met: Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, Stichting In Arcadië en HylkemaErfgoed

Landgoed Maarsbergen

Landgoed Maarsbergen heeft prachtige lanen, open gebieden en solitaire bomen. Met respect voor de voorouders wordt het landgoed voorbereid op de toekomst met volgende generaties.
Groen Erfgoed Nu voert met name specialistisch beheer uit, zoals de snoei van leifruit, sierlijke hoogstamfruitbomen en laanbomen.
Samen met de familie, een landschapsontwerper en de beheerders wordt naar mooie en praktische oplossingen gezocht om met beheer de historische structuren van het landgoed te versterken.
De eigenaresse:
‘Mariska is historisch zeer goed onderlegd, heeft gevoel voor structuren en vormen en kan dit combineren met praktisch inzicht en beheer.
Zij heeft de ontwikkelingen, zowel op het gebied van onderhoud als herstel binnen het park van het landgoed de afgelopen jaren een grote stimulans gegeven.’

Opdrachtgever: Landgoed Maarsbergen BV
Samenwerking met:
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
Bron foto: Het Utrechts Archief

Landgoed Maarsbergen

Landgoed Remmerstein

Op Landgoed Remmerstein in Rhenen werd in 1912 een prachtige buitenplaats aangelegd binnen de landschapsstructuren uit de 18e eeuw. De tuin is ontworpen door D.F. Tersteeg.
De tuin van Tersteeg vraagt om een zeer intensief en deskundig onderhoud. Financiële ondersteuning voor het herstel en het onderhoud van de historische tuin was zeer welkom.
Groen Erfgoed Nu ondersteunde de familie en de tuinbaas bij de aanvraag van restauratiesubsidie bij de provincie Utrecht (het Parelfonds).
De eigenaren:
‘Mariska, heeft ons al een aantal jaren bijgestaan bij ontwerp, uitvoering en subsidieaanvragen.
Dankzij haar opgewekte natuur, kunde en daadkracht is het altijd een plezier met haar te werken!’

Opdrachtgever: Landgoed Remmerstein BV
Bron foto: Huisarchief Remmerstein

Remmerstein
Hydepark

Landgoed Zwaanwijck

Monumentale bomen, decoratieve gebouwen en mooie slingerende waterpartijen herinneren ons aan een rijk gedecoreerde buitenplaats.
Groen Erfgoed Nu inventariseerde de historische beplanting en maakte samen met Copijn Tuin- & Landschapsarchitecten een boombeplantingsplan.

Het opstellen van de aanvraagdocumenten voor Brim-subsidie resulteerde in een financiële ondersteuning voor het parkonderhoud.

Opdrachtgever: Copijn Tuin- en landschapsarchitecten
Bron foto: Huisarchief Zwaanwijck

Landgoed Hydepark

Hendrik Copijn ontwierp en verzorgde 135 jaar geleden de aanleg van Landgoed Hydepark in Doorn. De Protestantse Kerk Nederland geeft het landgoed een nieuwe impuls door nieuwbouw, herbestemming en herstelwerkzaamheden van het park en de gebouwen.
Het tuinhistorisch onderzoek en de tuinhistorische waardebepaling ondersteunden de planvorming voor het ontwerp en de locatie van een nieuw hoofdgebouw, het herstel en het beheer van het park.
De tuinhistorie van de oranjerie werd gedetailleerd in beeld gebracht, zodat deze deeltuin haar verfijnde schoonheid terug kan krijgen.
De tuinhistorische onderzoeken werden uitgevoerd als erfgoedspecialist bij, en onderaannemer van, Copijn Tuin- & Landschapsarchitecten.

De provincie Utrecht en de Protestantse Kerk Nederland waren de opdrachtgevers.

Hydepark

Subsidie

Park Brakkenstein in Nijmegen

De aanleg van park Brakkenstein begon als een sterrenbos in een weids gebied. De rechte paden werden lanen en binnen deze lanen ontstond geleidelijk een park in de landschapsstijl. De omgeving veranderde rigoureuzer door de bouw van de campus van de Radboud Universiteit, sportcomplexen en woonwijken. Park Brakkenstein wordt intensief gebruikt door wandelaars en voor evenementen. Dit leidde tot aanpassingen en slijtage van park Brakkenstein.

Groen Erfgoed Nu heeft een beheerplan voor park Brakkenstein gemaakt, zodat het parkbeheer gerichter uitgevoerd kon worden. Door de ontvangen Sim-subsidie kon het parkbeheer geïntensiveerd worden. Vervolgens moest een herstelplan gemaakt worden, om park Brakkenstein toekomstbestendig te maken en te verfraaien. Groen Erfgoed Nu heeft de gemeente Nijmegen geholpen bij het aanvragen van restauratiesubsidie, zodat Groen Erfgoed Nu het tuinhistorisch onderzoek uit konden voeren. Momenteel leggen de gemeente Nijmegen en EDM tuin en landschap de laatste hand aan het herstelplan voor park Brakkenstein.

Opdrachtgever: gemeente Nijmegen
In samenwerking met Evelien de Mey, EDM Tuin en Landschap

Landgoed Brakkenstein
Rengerspark

Rengerspark en oude begraafplaats in Leeuwarden

Het Rengerspark, de oude algemene begraafplaats en de Joodse begraafplaats vormen samen een groene oase in de stad Leeuwarden. In 1826 werd de door Lucas Roodbaard ontworpen de algemene begraafplaats aangelegd met fraaie niervormige grafvelden, omringd door bomen. De begraafplaats was voor zowel begraven als wandelen bedoeld. Honderd jaar later was Hendrik Copijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van het naastgelegen Rengerspark. Het werd een park met bijzondere bomen, hoogteverschillen, een vijver en prachtige doorzichten.

Het beheer van het Rengerspark en de begraafplaatsen kon geïntensiveerd worden met behulp van Sim-subsidie. Hiervoor stelde Groen Erfgoed Nu de aanvraagdocumenten op. Vervolgens zijn de gemeente Leeuwarden en Groen Erfgoed Nu samen gaan werken aan beheerplannen, zodat het parkbeheer doelgerichter uitgevoerd kan worden. Daarnaast zorgen de beheerplannen voor een geleidelijk herstel van zowel de algemene begraafplaats als het Rengerspark.

Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden

Landgoed Maarsbergen

Landgoed Maarsbergen heeft prachtige lanen, open gebieden en solitaire bomen. Met respect voor de voorouders wordt het landgoed voorbereid op de toekomst met volgende generaties.
Groen Erfgoed Nu voert met name specialistisch beheer uit, zoals de snoei van leifruit, sierlijke hoogstamfruitbomen en laanbomen.
Samen met de familie, een landschapsontwerper en de beheerders wordt naar mooie en praktische oplossingen gezocht om met beheer de historische structuren van het landgoed te versterken.
De eigenaresse:
‘Mariska is historisch zeer goed onderlegd, heeft gevoel voor structuren en vormen en kan dit combineren met praktisch inzicht en beheer.
Zij heeft de ontwikkelingen, zowel op het gebied van onderhoud als herstel binnen het park van het landgoed de afgelopen jaren een grote stimulans gegeven.’

Opdrachtgever: Landgoed Maarsbergen BV
Samenwerking met:
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
Bron foto: Het Utrechts Archief

Landgoed Maarsbergen
Soestdijk

Paleis Soestdijk

Paleis Soestdijk heeft een koninklijke geschiedenis met prinses Juliana en prins Bernard als laatste bewoners. De huidige eigenaar Made by Holland werkt aan een goede toekomst voor het paleis én het park,

Het reguliere parkbeheer is mogelijk door de ontvangen instandhoudingssubsidie. Groen Erfgoed Nu heeft hiervoor de aanvraagdocumenten opgesteld en geholpen bij het maken van strategische keuzes.

Onlangs is voor het park van Paleis Soestdijk een restauratiesubsidie aangevraagd. Daarvoor bracht Groen Erfgoed Nu de restauratiebehoefte in kaart door middel van een inventarisatie en een kwaliteitsinspectie. Vervolgens hebben collega-bedrijven een restauratieplan voor het park opgesteld.

Opdrachtgever: MeyerBergman Erfgoed Made by Holland Exploitatie B.V.
In samenwerking met: Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, Stichting In Arcadië en HylkemaErfgoed

Landgoed Remmerstein

Op Landgoed Remmerstein in Rhenen werd in 1912 een prachtige buitenplaats aangelegd binnen de landschapsstructuren uit de 18e eeuw. De tuin is ontworpen door D.F. Tersteeg.
De tuin van Tersteeg vraagt om een zeer intensief en deskundig onderhoud. Financiële ondersteuning voor het herstel en het onderhoud van de historische tuin was zeer welkom.
Groen Erfgoed Nu ondersteunde de familie en de tuinbaas bij de aanvraag van restauratiesubsidie bij de provincie Utrecht (het Parelfonds).
De eigenaren:
‘Mariska, heeft ons al een aantal jaren bijgestaan bij ontwerp, uitvoering en subsidieaanvragen.
Dankzij haar opgewekte natuur, kunde en daadkracht is het altijd een plezier met haar te werken!’

Opdrachtgever: Landgoed Remmerstein BV
Bron foto: Huisarchief Remmerstein

Remmerstein
Landgoed Rhijnestein

Landgoed Rhijnestein

Weinig landgoederen hebben zo’n rijke historische gelaagdheid als Landgoed Rhijnestein in Cothen. Het landgoed heeft nog haar middeleeuwse grachten en prachtige solitaire bomen. Langs de Kromme Rijn ligt een ruim 100 jaar oude boulevard met vorm gesnoeide buxussen en een rosarium. Groen Erfgoed Nu ondersteunt de eigenaren onder andere door snoei van historische parkelementen als buxusvormen, hagen en de berceau.

Werkzaamheden worden vaak uitgevoerd met ondersteuning van cliënten met een verstandelijke beperking van de Bossewaard(Abrona).

Bijzonder was de familiewerkdag, waarop samen met drie generaties keuzes werden gemaakt over het parkbeheer en hard werd gewerkt. In 2012 en 2018 is met succes Brim- en Sim-subsidie aangevraagd.

Opdrachtgever: Landgoed Rhijnestein BV
Samenwerking met: De Bossewaard
Bron foto: Het Utrechts Archief

Utrechtse Forten

Utrechtse Forten

In de provincie Utrecht liggen diverse forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Twintig jaar geleden werkte ik mee aan de eerste herstelwerkzaamheden van het groen op de forten. Sindsdien zijn veel forten grondig gerestaureerd en hebben ze nieuwe bestemmingen gekregen.
Groen Erfgoed Nu ondersteunde eigenaren van de forten met het aanvragen van Sim-subsidie voor het het onderhoud van militaire beplanting en de aardwerken van de Utrechtse forten. Intussen hebben alle forten hun subsdidie ontvangen. In aansluiting daarop werd advies gegeven over het groenbeheer van de forten.

Opdrachtgevers:
Hylkema Erfgoed namens de gemeente Nieuwegein, Fort Jutfaas en het verdedigingswerk te Vreeswijk
Gemeente Houten, Fort Honswijk
Gemeente Utrecht, Forten van Utrecht
Stichting Lunet aan de Snel
Exploitatiemaatschappij Fort Vechten B.V., Fort bij Vechten

Landgoed Hydepark

Hendrik Copijn ontwierp en verzorgde 135 jaar geleden de aanleg van Landgoed Hydepark in Doorn. De Protestantse Kerk Nederland geeft het landgoed een nieuwe impuls door nieuwbouw, herbestemming en herstelwerkzaamheden van het park en de gebouwen.
Het tuinhistorisch onderzoek en de tuinhistorische waardebepaling ondersteunden de planvorming voor het ontwerp en de locatie van een nieuw hoofdgebouw, het herstel en het beheer van het park.
De tuinhistorie van de oranjerie werd gedetailleerd in beeld gebracht, zodat deze deeltuin haar verfijnde schoonheid terug kan krijgen. Groen Erfgoed Nu heeft de aanvraagdocumenten voor Sim-subsidie opgesteld, waardoor de Protestantse Kerk een financiële ondersteuning krijgt voor het parkbeheer van Hydepark.
De tuinhistorische onderzoeken werden uitgevoerd als erfgoedspecialist bij, en onderaannemer van, Copijn Tuin- & Landschapsarchitecten.

De provincie Utrecht en de Protestantse Kerk Nederland waren de opdrachtgevers.

Hydepark
Vestingwerken Hellevoetsluis

Vestingwerken Hellevoetsluis

De vesting van Hellevoetsluis werd in de 17e eeuw een belangrijke haven voor de Nederlanden. Deze rol voor de Nederlandse marine is nu verdwenen, maar in WO II stationeerden de Duitsers nog hun U-boten in de vesting.
De gemeente Hellevoetsluis heeft de afgelopen jaren de vestingwerken grotendeels hersteld.

Groen Erfgoed Nu heeft de aanvraag voor Sim-subsidie gecoördineerd en de documenten opgesteld voor het aanvragen van Sim-subsidie voor het onderhoud van de beplanting en aardwerken van de vesting Hellevoetsluis.

De Sim-subsidieaanvragen werden uitgevoerd als onderaannemer van Copijn Tuin- & Landschapsarchitecten in opdracht van de gemeente Hellevoetsluis.

Stadsparken Zeist

Stadsparken Zeist

In de lommerrijke gemeente Zeist liggen openbare rijksmonumentale parken. Enkele zijn ontworpen als stadspark. Andere waren een onderdeel van een buitenplaats of een historische begraafplaats.

Groen Erfgoed Nu heeft de aanvraag voor Sim-subsidie documenten opgesteld voor de aangevraagde en toegekende Sim-subsidies voor het onderhoud van de beplanting, paden en waterpartijen.

De Sim-subsidieaanvragen werden uitgevoerd als onderaannemer van Copijn Tuin- & Landschapsarchitecten in opdracht van de gemeente Zeist.

Súdwest-Fryslân

De weidse gemeente Súdwest-Fryslân heeft enkele prachtige groene rijksmonumenten. De rijksmonumentale volksparken van Sneek en Bolsward kregen in 2014 Sim-subsidie toegekend.

In 2016 kregen het pittoreske kerkhof bij Skarl en de stadswallen van Sneek en Bolsward Sim-subsidie.

Tijdens de werkzaamheden voor de Sim-aanvragen komen vragen ter sprake over het beheer en de inrichting van de groene monumenten. Groen Erfgoed Nu denkt met de gemeente mee en geeft advies.

Opdrachtgever:
 Gemeente Súdwest-Fryslân

gemeente Súdwest-Fryslân
Slot Jaarsveld

Huis te Jaarsveld

Huis te Jaarsveld in het dorp Jaarsveld heeft een lange geschiedenis, die zich nog steeds weerspiegelt in de structuren van het park. Het park moest gerestaureerd worden en aangepast worden aan het nieuwe gebruik. Daarbij was het van belang dat de gelaagdheid van de geschiedenis zichtbaarder werd.

Voor de restauratie en herinrichting van het park van Huis te Jaarsveld is restauratiesubsidie toegekend van het Parelfonds van de Provincie Utrecht. Groen Erfgoed Nu heeft hiervoor de parkinspectie verricht en de aanvraag voor de restauratiesubsidie gecoördineerd. Het herstelontwerp voor het park is gemaakt door Stichting In Arcadië en Limes Landschapsadvies. Groen Erfgoed Nu had hierbij een adviserende en ondersteunende functie.

Het oudste deel van Huis te Jaarsveld, het archeologische kasteelterrein, wordt onderhouden met behulp van Sim-subsidie. Daarvoor heeft Groen Erfgoed Nu de aanvraagdocumenten opgesteld. Groen Erfgoed Nu ondersteunt de eigenaar bij het beheer van het park van Huis te Jaarsveld door middel van advies en het uitvoeren van hovenierswerkzaamheden.

Website: Huis te Jaarsveld
Bron aquarel: Koninklijke bibliotheek