Beheer

Erfgoedhovenier: verantwoord en planmatig beheer van groen

Het huidige beheer bepaalt hoe een park er nu én in de toekomst uit ziet. Goed beheer met een erfgoedhovenier is essentieel voor het behoud van de historische waarde van een park en het huidige gebruik. Goed beheer voorkomt dure herstel- en restauratieactiviteiten. Groen Erfgoed Nu hanteert historisch verantwoorde snoeitechnieken en houdt rekening met de historische tuinstijlen die van toepassing zijn. Denk daarbij aan het scheren van vormbomen als buxus en taxus, de snoei van sierlijke (lei-)fruitbomen, snoei van oude heesters, begeleidingssnoei van laanbomen, de opbouw en snoei van loofgangen en het beheer van de belijning van paden.

Het beheer van historische parken en historische tuinen vraagt om specifieke aandacht en onderhoudstechnieken. Bij het onderhoud en beheer moet rekening gehouden worden met het verleden, heden en de toekomst. Vaak is sprake van beplanting of parkelementen die alleen in historische parken voorkomen. Planmatig beheer is essentieel, waarbij een beheerplan een goede basis is van alle beslissingen tijdens het beheer. 
Een groen rijksmonument is dynamischer dan monumentale gebouwen. Beplanting groeit, zaait uit, sterft en verandert met de jaargetijden. Daardoor moet bij het beheer van het historische park steeds gekeken worden, hoe het park of tuin behouden kunnen blijven.

Landgoed Rhijnestein