Privacyverklaring van Groen Erfgoed Nu

Toepassing

  • (potentiĆ«le) klanten;
  • Alle overige personen, o.a. met wie wordt samengewerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

  • De betrokkene heeft de persoonlijke gegevens zelf verstrekt;
  • De gegevens zijn ontleend aan openbare bronnen.

Doeleinden verwerking

  • Het uitvoeren van de opdracht en de facturering van de verrichte werkzaamheden.

Rechtsgrond

  • Het uitvoeren van de opdracht en de facturering van de verrichte werkzaamheden.

Delen met derden

  • Na toestemming van de betrokkene worden de gegevens gedeeld met derden waarmee de opdracht samen wordt uitgevoerd.

Bewaren van gegevens

  • Administratieve gegevens: 15 jaar na vastlegging.

Verzoeken, vragen en klachten

  • Op verzoek van de betrokkene kunnen de gegevens altijd verwijderd worden. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@groenerfgoed.nu;
  • Voor vragen over de persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Groen Erfgoed Nu.