Onderzoekt verleden, beheert nu, adviseert over later

Onderzoek en waardebepaling

Oldengaerde

Oldengaerde is een havezate bij Dwingeloo, een parel in het Drentse landschap. Oldengaerde is sinds 2014 eigendom van Het Drentse Landschap.

Groen Erfgoed Nu onderzocht de tuinhistorie en stelde een waardebepaling op. Het tuinhistorisch onderzoek ondersteunt de planvorming en het beheer van Oldengaerde.

In een aanvullend traject werd in samenspraak met de beheerders besproken hoe het park van Oldengaerde op een cultuurhistorisch verantwoorde manier beheerd kan worden.

Opdrachtgever: Het Drentse Landschap
Bron foto: Drents Archief

Oldengaerde

Het Laar, Ommen

Sim-subsidie, onderzoek en advies

Landgoed Het Laar ligt tussen de Overijsselse Vecht en de Regge. De huidige monumentale oude laanbomen verliezen hun vitaliteit. Er was een plan nodig voor een verantwoord laanherstel, samen met een goed beheerplan voor de lanen en het landgoed.

Groen Erfgoed Nu onderzocht de geschiedenis van het park van Het Laar. De resultaten zijn gebruikt voor het maken van een lanenplan en een beheerplan voor het hele landgoed. De ondersteuning bij de toegekende Sim-aanvraag leidde tot een intensivering van het parkbeheer.

Opdrachtgever: gemeente Ommen. 
In samenwerking met Evelien de Mey, EDM Tuin en Landschap

Landgoed Het Laar, Ommen

Zwaanwijck

Monumentale bomen, decoratieve gebouwen en mooie slingerende waterpartijen herinneren ons aan een rijk gedecoreerde buitenplaats.

Groen Erfgoed Nu inventariseerde de historische beplanting en maakte samen met Copijn Tuin- & Landschapsarchitecten een boombeplantingsplan.

Het opstellen van de aanvraagdocumenten voor Brim-subsidie resulteerde in een financiële ondersteuning voor het parkonderhoud.

Opdrachtgever: Copijn Tuin- en landschapsarchitecten
Bron foto: Huisarchief Zwaanwijck

Zwaanwijck

Landgoed Hydepark

Hendrik Copijn ontwierp en verzorgde 135 jaar geleden de aanleg van Landgoed Hydepark in Doorn. De Protestantse Kerk Nederland geeft het landgoed een nieuwe impuls door nieuwbouw, herbestemming en herstelwerkzaamheden van het park en de gebouwen.

Het tuinhistorisch onderzoek en de tuinhistorische waardebepaling ondersteunden de planvorming voor het ontwerp en de locatie van een nieuw hoofdgebouw, het herstel en het beheer van het park.

De tuinhistorie van de oranjerie werd gedetailleerd in beeld gebracht, zodat deze deeltuin haar verfijnde schoonheid terug kan krijgen.

De tuinhistorische onderzoeken werden uitgevoerd als erfgoedspecialist bij, en onderaannemer van, Copijn Tuin- & Landschapsarchitecten.

De provincie Utrecht en de Protestantse Kerk Nederland waren de opdrachtgevers.

Hyde Park

Kloostertuin Bronkhorst

De Kloostertuin Bronckhorst is een onderdeel van het rijksmonumentale kloostercomplex Bronckhorst in Velp (NB), ook wel het Alfonsusklooster genoemd. In 1990 verlieten de Redemptoristinnen het besloten klooster. Het is bijzonder dat alle soorten tuinelementen van een contemplatieve kloosterorde nog aanwezig zijn: devotionele objecten, nutstuinen en recreatiemogelijkheden.Kasteelklooster Bronckhorst B.V. zoekt mogelijkheden om het kloostercomplex te behouden en te exploiteren.

Groen Erfgoed Nu verrichtte het tuinhistorisch onderzoek en de tuinhistorische waardebepaling. Het onderzoek ondersteunt de besluitvorming tijdens de planvorming. Samen met een landschapsarchitect is in de kloostertuin gezocht naar bouwlocaties, waarbij de tuinhistorische waarden van de kloostertuin zo veel mogelijk behouden blijven.

Vervolgens heeft Groen Erfgoed Nu de aanvraagdocumenten opgesteld voor Sim-subsdidie. Deze subsidie is toegekend.

Het tuinhistorisch onderzoek en de waardebepaling werden uitgevoerd in opdracht van Kasteelklooster Bronckhorst BV.
Voor de zoektocht naar een bouwvlak werd samengewerkt met Copijn Tuin- & Landschapsarchitecten.

Bronkhorst